Lejátszási listánk migrációhoz kapcsolódó dalokkal /// Our playlist with migration themed songs

Advertisements

Válogatott linkek a Mediatizált migráció című szekcióból /// Links from the Mediated migration section

 

http://index.hu/belfold/2015/01/18/orban_szerint_nincs_kivandorlas/

http://index.hu/gazdasag/2014/11/24/ez_var_magyarorszagra_is_sotet_joslatok_a_kivandorlasrol

http://index.hu/belfold/2015/04/05/vadasznak_a_kulfoldi_egyetemek_a_magyar_diakokra/

http://www.economist.com/news/europe/21647638-taboo-studying-immigrant-families-performance-fraying-edgy-inquiry

http://www.economist.com/news/britain/21627666-britons-views-immigration-are-perplexing-blend-myth-and-reality-melting-pot

http://index.hu/chart/2014/10/15/migracio/

http://hvg.hu/gazdasag/20150316_Majdnem_szegednyi_magyar_tavozott_Nemetor

http://epa.oszk.hu/00600/00691/00053/11.html

http://epa.oszk.hu/00600/00691/00114/pdf/EPA00691_mtud_2013_03_281-285.pdf

http://index.hu/chart/2014/10/15/migracio/

http://europapont.blog.hu/2014/10/30/menjek_vagy_maradjak_a_migracio_magyarorszagrol

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2841686/The-truth-East-European-migration-One-30-Latvians-living-Britain-one-60-Poles-statistics-don-t-latest-influx.html

http://www.migrationobservatory.ox.ac.uk/sites/files/migobs/Migration%20Flows%20of%20A8%20and%20other%20EU%20Migrants%20to%20and%20from%20the%20UK_0.pdf

http://www.migrationwatchuk.com/briefingPaper/document/40

http://www.theguardian.com/world/2015/feb/18/new-wave-of-east-europeans-come-to-uk-for-work

http://sotonpolitics.org/2014/09/01/what-is-the-actual-impact-of-migration-from-eastern-europe-to-the-uk-a-look-at-the-evidence

http://444.hu/2015/01/09/ha-orbanon-mulik-bevandorlok-nem-fognak-budapesten-lovoldozni

http://hvg.hu/vilag/20140504_Erasmusszerelmek__Made_in_EU

http://bevandorlovagyok.tumblr.com

http://magyarnarancs.hu/lelek/voltakeppen_ridegtartas_-_kovats_andras_szociologus_a_bevandorlokrol-73077

http://nol.hu/kulfold/fel-evet-kapnak-a-megelhetesi-magyarok-1535459

http://index.hu/belfold/2015/05/31/ensz_menekultugyi_fobiztos_interju_montserrat_nemzeti_konzultacio_bevandorlok

http://vs.hu/kozelet/osszes/a-fizikai-tavollet-gyilkos-hiany-sik-endre-a-kivandorlasrol-0328#!s8

http://index.hu/kulfold/eurologus/2015/05/19/orban_sosem_voltunk_multikulturalis_tarsadalom/

http://hvg.hu/gazdasag/20150409_Nincs_megallas_kiurul_az_orszag

http://hvg.hu/itthon/20150519_orban_fekete_barany

http://hello90.blog.hu/2014/04/11/_nem_kellettem_nekik_miert_nem_jonnek_haza_kulfoldrol_a_magyarok

http://www.kormany.hu/download/7/e2/50000/nemzeti_konzultacio_bevandorlas_2015.pdf

http://cink.hu/soha-nem-lattam-meg-ilyen-szep-valaszt-a-nemzeti-konzul-1704912975

http://vs.hu/kozelet/osszes/hajot-hajtogatnak-a-tuntetok-a-nemzeti-konzultacio-papirjaibol-0519

http://index.hu/mindekozben/poszt/2015/05/30/iden_mar_nem_jon_hozzank_tobb_bevandorlo_es_akik_jottek_is_elmennek_hamarosan_mind/

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2014-01/zuwanderungsdebatte-eu-andor-seehofer

http://www.wiwo.de/politik/deutschland/zuwanderer-in-deutschland-migration-gut-fuer-den-arbeitsmarkt-schlecht-fuer-den-staat/11339866.html

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/asylbewerber-lange-wartezeiten-verhindern-arbeitssuche-a-1035493.html

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/asylbewerber-lange-wartezeiten-verhindern-arbeitssuche-a-1035493.html

http://www.zeit.de/politik/deutschland/2014-02/migration-debatte-ueberfremdung

http://www.bpb.de/gesellschaft/migration/dossier-migration/56334/migration-in-deutschland

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/gesellschaft/main-content-08/migration-und-integration.html

http://www.deutschlandfunk.de/migrationsdebatte-braucht-deutschland-ein-zuwanderungsgesetz.1818.de.html?dram:article_id=308327

DSC_7073

KURÁTOROK /// Bucsi Dorottya Zsófia/ Kangiszer Dóra/ Márton Zsófia Eszter/ Mile Szandra/ Nagyová Terézia

CURATORS/// Dorottya Zsófia Bucsi/ Dóra Kangiszer/ Szandra Mile/ Terézia Nagyová/ Zsófia Eszter Márton

unco

A kiállítás a Magyar Képzőművészeti Egyetem Kortárs művészetelmélet és kurátori ismeretek mesterszakos hallgatóinak diplomaprojektje keretében valósul meg. Az egyéves projekt-előkészítési időszakban a kiállítás kiinduló koncepciójához – a migráció jelenségéhez – tematikusan kapcsolódó egyéni szakdolgozati kutatások is folytak.
A migráció kérdése személyes dilemmák során került érdeklődésünk homlokterébe.
A személyes érintettség érzetét erősítette az elmúlt évek alatt külföldön munkát vállaló vagy egyetemi tanulmányokat folytató – kivándorló – magyarok tendenciózusan növekvő számával kapcsolatos, különféle sajtóhírek és politikai nyilatkozatok egyre gyakoribb megjelenése. Ugyanakkor, az Európai Unió felé irányuló nemzetközi bevándorlási hullám kérdésének hangsúlyosabbá válása is a témaválasztásunkat indokolja.
  A művek válogatásánál – a személyes érintettségből adódóan – a generációs fókusz szem előtt tartása vált fontossá. Épp ezért arra voltunk kíváncsiak, hogy a saját kortársaink miképp látnak egy olyan komplex jelenségét, mint a migráció és arra milyen válaszokat adnak. Kutatásunk során e válaszokkal leggyakrabban filmek formájában találkoztunk, így kiállításunkban rövid dokumentumfilmek, animációk és videók válogatásán keresztül kívánjuk a migrációt övező problémákat bemutatni. Olyan filmeket kerestünk tehát, amelyek nem a történeti migrációs áramlatokkal foglalkoznak, hanem a jelen szituációt veszik górcső alá.
Kiállításunk három szegmensből áll. Az első szekcióban a migráció médián keresztül átszűrődő képét vizsgáljuk. A középső részben pillanatnyilag külföldön tartózkodó magyar kortárs művészeket és kurátorokat kértünk meg, hogy egy videóban foglalják össze a gondolataikat az új lakókörnyezetükről, adott esetben migrációjuk okáról és az ezzel kapcsolatos tapasztalataikról, melyeket interjúk formájában rögzítettünk. A harmadik egység, különböző hazai művészeti egyetemek és művészeti képzések– a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, a Színház-és Filmművészeti Egyetem, valamint a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola – együttműködésével jött létre, az ott tanuló hallgatók, fiatal filmrendezők migráció tematikájú rövidfilmjei bemutatására.
A munka során egyértelművé vált, hogy a migrációnak nincsen egyetemes, objektív szemlélete és még magunk közt is problémás a fogalom konszenzuális értelmezése. Bár a kivándorlás gondolatából indultunk ki, fokozatosan világossá vált számunkra, hogy a jelenséget nem lehet önmagában megmutatni, hiszen az rendkívül összetett és bonyolult folyamatok eredménye. A migrációról való beszédmódot ráadásul különösen nehézzé teszi az a körülmény, hogy az emberek tartós mozgását, majd valahol történő letelepedését számtalan motiváció és számtalan kényszerű mozzanat jellemzi, amelyek során az általános és az egyéni élettapasztalatok és döntési helyzetek is dominálnak.  Különböző élethelyzetekkel, egymásnak ellentmondó nézőpontokkal találkoztunk, melyek az egy adott álláspontra helyezkedést nem, sokkal inkább az egymással összecsengő motívumok felmutatását tették számunkra lehetővé.

Vizsgálódásunkhoz segítségül az ’Unintended Consequences’ hívószavakat társítottuk a migráció kapcsán felmerülő kérdések – valamint a be nem látható következmények – megvilágítására. Ezek egyfelől azok a migrációra ösztönző tényezők, amelyek az embereket a hazájuk elhagyására késztetik, mint például a szociális ellátórendszer hiányosságai, az egzisztenciális boldogulást hátráltató szempontok. Másfelől, ide sorolhatók azok a migrációgeneráló tényezők, melyek katalizátorok is egyben, hiszen a mobilitási hajlam növelésére irányulnak, például külföldi ösztöndíjak, Európai Uniós csere programok biztosításán keresztül. Ugyanakkor e hívószavak alá csoportosíthatók azok a migráció kapcsán felmerülő állandó problémák is, melyek a migrációban élő egyén identitásválságára, az asszimiláció nehézségeire vonatkoznak, az integráció/szegregáció, egyáltalán a befogadás és együttélés körüli konfliktusok mentén egyre forróbb politikai retorikában artikulálódnak, és egyben maguk a be nem látható következményei a határok megnyitásának és az Európai Unió alapelveként értelmezett szabad munkaerő áramlásnak.
A kutatás során úgy találtuk, hogy a migráció problémáját a regionális tényezőkön túl a szubjektív szempontok befolyásolják elsősorban, így a migráció egyes eseteit nem lehet elválasztani a migráns személyétől. Épp ezért a kiállítás másik felvállalt nézőpontja a szubjektivitás, mellyel a migráció okának, illetve a migrációhoz kapcsolódó életutak és személyes tapasztalatok sokféleségét kívánjuk megmutatni.
A kiállítás kiegészítője egy online pdf katalógus és szöveggyűjtemény is, melyben az egyéves kutatómunkánk során összegyűjtött információs anyagok, a migráció témáját elméleti megközelítésből vizsgáló egyéni szakdolgozataink absztraktjai, illetve a felhasznált szakirodalmak olvashatók.
Az ’Unintended Consequences’ című kiállítás tehát három tematikusan összefonódó egység és egy szöveggyűjtemény eredménye, amelyek összeolvasva adják a saját generációs migrációképünket és egyben felhívják a figyelmet a migráció általunk sem belátható következményeire.

A kiállítás kapcsolódó programjaként – 2015.06.09-én 18.00-tól – egy kerekasztal beszélgetés keretében neves dokumentumfilm-rendezőkkel, valamint filmes kurzusok képviselőivel beszélgetünk a nomád egyetemi képzésekről és a migráció filmes tematikájáról.

/////////////////////

 

As the collective diploma work, ’Unintended Consequences’ is a degree show of graduates of the MA Program in Fine Art Theory at the Hungarian University of Fine Arts, Budapest. During the one-year-long project-preparation period related to the initial concept of this exhibition, namely the phenomenon of contemporary migration, we carried out individual researches on different aspects of the question that served as the basis of our thesis.

The question of migration became important issue for us due to our personal quandaries. Our individual concern was strengthened by those more and more frequent, various press releases and political statements that are related to immigration and to the increasing number of Hungarians who tend to work and study abroad over the years. At the same time, the international migration flow towards the European Union has become a more emphasized issue that also draw particular focus to this certain topic.
Thus due to our personal involvement, we decided to select works which deal with different aspects of migration for our generation. In our concept we were interested in how our generation sees such a complex phenomenon as contemporary mobility and what sort of reflections and answers they give to the questions of migration.
During our research we mostly found answers in contemporary films, thus in our exhibition we would like to show the problems around the migration through a selection of documentaries, animations and videos. We were looking for films, which are not dealing with the historical currents of migration, but rather examine the actual situation.

Our exhibition consists of three sections. In the first section, we observe the media-representation of migration. The next section we asked Hungarian contemporary artists and curators who currently live abroad to summerize their thoughts about the new circumstances, the motivations of their migration in a video-work or Skype interview.
The third section was created with the cooperation of different, Hungarian art universities and programs – The Moholy- Nagy University of Art and Design Budapest, The University of Theatre and Film Arts Budapest, The University of Applied Sciences, Budapest. We exhibit short films on the theme of migration by students studying at these universities and by young film directors.

During the work it has become clear, that migration has no a universal, objective approach and the consensual interpretation of the concept is problematic even for us. Although we started with the idea of emigration, gradually it became clear to us, that it is not possible to show the phenomenon in itself, because it is a result of very complex and complicated processes. The discourse on migration is made particularly difficult by the circumstances, that the migration of people or their choice of settling down, is characterized by countless motivations and by countless forced moments, which can be dominated not only general, but also individual life experiences and decision-making positions. We met various life situations, contradictory viewpoints, which did not make it possible for us to find one view, but rather it has enabled us to show the similarities in these motives.

To help our investigation to the arisen questions connected with migration – as well as to point out the unexpected consequences —  we thought to give a title of the exhibition that highlights our queries, and concerns related to the question of migration, thus is the word association: ’Unintended Consequences’. On the one hand, these problems are the motivating factors of migration that make people leave their countries – such as the deficiency of social service system or the lack of a proper social welfare system. On the other hand, there are factors that generate migration which are also catalysts as their aim is to raise a “flair” for mobility through oversea scholarships and grants, or exchange programs within the European Union. There are also common problems that can be part of these terms, such as identity crisis of migrants, the difficulty of assimilation, the problems of integration / segregation and the conflicts concerning cohabitation and reception as well. These problems are articulated in the seething political rhetoric and are simultaneously the unintended consequences of the opening of borders and the free flow of labour – the basic platforms of the European Union itself.
During the research we found, that beyond the regional factors the problem of migration is influenced primarily by personal motifs, therefore the cases are not severable from the migrant person. For this reason the exhibition’s other undertaken perspective is subjectivity, whereby we want to show the diversity of the migrant life and personal experiences.

The exhibition includes an online pdf catalogue and a reader, where we can read the information materials collected during the one-year-long research, the abstracts of our thesis with investigation of the theme of migration from a theoretical approach and the used literature.

So the exhibition with the title ’Unintended Consequences’ is a result of three thematically intertwining sections and a reader, which together give the picture of our generation’s migration, at the same time it draws an attention to the consequences of the migration unforseen by us also.

As a side-event of the exhibition – on 9th June 2015 – we are talking with renowned documentary film directors and representatives of film directing courses within the frame of a round table conversation. The subject of the discussion is going to be the nomadic film-directing courses and the topic of migration in films.